กิจกรรม

กิจกรรมด้านวัฒนธรรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ กิจกรรมด้านวัฒนธรรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เครื่องหอมและการแต่งกายไทย" ... ภาพถ่ายผลสัมฤทธิ์การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเครื่องหอมและการแต่งกายไทยให้กับนักศึกษาอินเดีย เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหา... More detail

วัฒนธรรมศึกษา

เทศกาลสงกรานต์ไทย เทศกาลสงกรานต์ไทย ที่มา : หนังสือสงกรานต์ สานใจไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม More detail

อาเซียนศึกษา

Singapore Performing Arts Singapore Performing Arts         Singapore Performing Arts สิงคโปร์ พัฒนารูปแบบศิลปะการแสดงหรือนาฏศิลป์ของตนเองจากวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร... More detail

ประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรมเพลงพื้นบ้าน ปฏิทินกิจกรรมเพลงพื้นบ้าน เอ้า! มาจ้าๆๆๆ แฟควนๆเพลงพื้นบ้านทุกเพศ ทุกวัย ทุกหมู่เหล่า เชิญเลือกวันรับชมกันได้เลยจ้า.... • เพลงพื้นบ้านในหน้านา• เพลงฉ่อยเพลงฉ่า ลีลาทางเหนือvsทางใต้• เพลงทรงเครื่อง เรื่องสังข์ทอง ตอนรจนาเลือกคู่• เพลงแหล่ เล่าขานนิทานไทย "รักของแม่"• เพลงอีแซวตับเก่าเข้าเรื่อง #ชมฟรี ทุกวัน ณ #ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน สอบถามข้อมูลได้ที่ โทรศัพท์ 0-2880... More detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติทุนผู้มีความสามารถพิเศ... ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ …………………      ตามที่ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ทั้งภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ไปแล้วนั้น กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ขอประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้ ๑. นางสาวขวัญดาว ภ... More detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ปีการ... ประกาศ   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐   ………………………….   ตามที่ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกตามที่ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ภาคปฏิบัติไปแล้วนั้น ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่า... More detail
เปิดรับสมัครทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ประจำ... มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จํานวน ๒๔ ทุนต่อปี คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี๑. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงานของรัฐรับรอง ๒. มีความสามารถท... More detail
Art fun วันพฤหัส ตอน เครื่องแขวนขนาดจิ๋ว Art fun วันพฤหัส ตอน เครื่องแขวนขนาดจิ๋ว วันวานอันเลอค่า จะหวนกลับมาให้เราเรียนรู้อีกครั้งกับกิจกรรม Art fun วันพฤหัส ตอน เครื่องแขวนขนาดจิ๋วกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ศิลปะการจัดดอกไม้ของคนไทยโดยการประดิษฐ์ร้อยกรองดอกไม้ให้เป็นเครื่องแขวนซึ่งมีความสวยงาม มีลักษณะเป็นพวงดอกไม้ ทั้งรูปทรงเลขาคณิตอย่างง่ายไปจนถึงรูปทรงกระเช้าดอกไม้ทรงต่างๆ ใช้สำหรับแขวนอยู่ตามเพดาน ... More detail
You are here: Home