กิจกรรม

การแสดงเพลงเรือ สืบสานศิลป์ บุพเพเติมสุขสู่ชุมชน การแสดงเพลงเรือ สืบสานศิลป์ บุพเพเติมสุขสู่ชุมชน           เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมได้รับเชิญจากสำนักงานเขตดินแดงให้จัดการแสดงพิธ... More detail

วัฒนธรรมศึกษา

เทศกาลสงกรานต์ไทย เทศกาลสงกรานต์ไทย ที่มา : หนังสือสงกรานต์ สานใจไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม More detail

อาเซียนศึกษา

ประกาศรายชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษาในกิจกรรมร่วมสนุกกับ "อาเซียน QUIZ? ข... ประกาศรายชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษาที่จะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมจำนวน 1 ชั่วโมง ในกิจกรรมร่วมสนุกกับ "อาเซียน QUIZ? ข้อ... More detail

ประชาสัมพันธ์

สืบสานงานศิลป์ สืบสานงานศิลป์ "งานลอยกระทง"   วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๐๙.๐๐ น. การออกร้านจำหน่ายสินค้า “ไทยเท่” / ไหว้พระ เสี่ยงเซียมซี / เล่นเครื่องเล่นต่างๆ / ทำกระทงประดิษฐ์ / ซุ้มจับไข่ ๑๕.๐๐ น. การละเล่นกีฬาไทย ๑๕.๓๐ น. การประกวดกระทงประเภทสวยงามและสร้างสรรค์ ๑๖.๐๐ น. การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง โดย ชมรมดนตรีสากล ๑๗.๐๐ น. ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดกระทงประเภทสวยงามและสร้างสรรค์ ๑๗.๓๐ น. ดนตรีโฟล์คซอง ... More detail
ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ประจำปีการศึก... ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ …………………               ตามที่ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ทั้งภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ไปแล้วนั้น กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้    ... More detail
กำหนดการสอบคัดเลือกทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กำหนดการสอบคัดเลือกทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   เปิดรับสมัคร บัดนี้ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ สถานที่ กองส่งเสริมการรับนักศึกษา สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ สถานที่ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผ่าน http://department.utcc.ac.th/thaiculture/ และ โทรศัพท์ ๐๒-๖๙๗-๖๙๔๑ More detail
รับสมัครทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ๒๕๖๓ รับสมัครทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด รายละเอียดในการสอบคัดเลือกทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓    More detail
โครงการเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน ได้รับรางวัลโครงการดีเด่น โครงการเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน ได้รับรางวัลโครงการดีเด่น         โครงการเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน โดยกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้เข้าร่วมรับโล่ เงินรางวัล และจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานโครงการเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน ในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ... More detail
You are here: Home