มาตรการและแนวทางปฏิบัติการตรวจคัดกรอง ATK เพื่อป้องกันความเสี่ยง COVID-19 สำหรับบัณฑิตที่เข้าร่วมฝึกซ้อมและเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563

285662930 7850608654950935 2150237719952806791 n

 

แสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  ทุกท่าน ที่จะเข้าร่วมในพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปี 2563
ขอความร่วมมือปฎิบัติตามแนวทาง "มาตรการและแนวทางปฏิบัติการตรวจคัดกรอง ATK เพื่อป้องกันความเสี่ยง COVID-19 สำหรับบัณฑิตที่เข้าร่วมฝึกซ้อมและเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563" อย่างเคร่งครัด
หากไม่มีหลักฐานมาแสดงขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมฝึกซ้อมและรับจริง
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีประสาทปริญญาบัตร 2563 ได้ที่ https://bit.ly/graduationUTCC
#UTCC #หอการค้าไทย #เด็กหัวการค้า
#UTCCFamily #รับปริญญา #หอการค้ารับปริญญา 

You are here: Home ประชาสัมพันธ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติการตรวจคัดกรอง ATK เพื่อป้องกันความเสี่ยง COVID-19 สำหรับบัณฑิตที่เข้าร่วมฝึกซ้อมและเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563