ขอเชิญชมนิทรรศการตุ๊กตาญี่ปุ่น

274068052 1185868822220892 2292912155849028104 n

งานวัฒนธรรมศึกษา กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้ที่สนใจทั่วไป

เข้าร่วมชมนิทรรศการตุ๊กตาญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและความเชื่อที่แตกต่าง

ได้ที่ห้อง IDE Learning Space อาคาร 1 ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.- 16.00 น.

และยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ตุ๊กตาญี่ปุ่นคาตะชิโร่และตุ๊กตาเทะรุเทะรุโบชุได้ฟรี

โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมระดับคณะ

ด้านอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จำนวนชนิดละ 1 ชั่วโมง

You are here: Home ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชมนิทรรศการตุ๊กตาญี่ปุ่น