สืบสานงานศิลป์ "งานลอยกระทง"

thumbnail LoyKratongPoster3

 

วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

๐๙.๐๐ น. การออกร้านจำหน่ายสินค้า “ไทยเท่” / ไหว้พระ เสี่ยงเซียมซี / เล่นเครื่องเล่นต่างๆ / ทำกระทงประดิษฐ์ / ซุ้มจับไข่

๑๕.๐๐ น. การละเล่นกีฬาไทย

๑๕.๓๐ น. การประกวดกระทงประเภทสวยงามและสร้างสรรค์

๑๖.๐๐ น. การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง โดย ชมรมดนตรีสากล

๑๗.๐๐ น. ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดกระทงประเภทสวยงามและสร้างสรรค์

๑๗.๓๐ น. ดนตรีโฟล์คซอง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

๐๙.๐๐ น. การออกร้านจำหน่ายสินค้า “ไทยเท่” / ไหว้พระ เสี่ยงเซียมซี / เล่นเครื่องเล่นต่างๆ / ทำกระทงประดิษฐ์ / ซุ้มจับไข่

๑๓.๐๐ น. การละเล่นไทย

๑๕.๐๐ น. ขบวนแห่วัฒนธรรม “ไทยเท่ เสน่ห์ไทย”

๑๕.๓๐ น. การแข่งขันกีฬาไทย

- วิ่งผลัดเดินกะลา

- มวยตับจาก

๑๖.๐๐ น. พิธีเปิดงานลอยกระทง

โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

๑๖.๑๐ น. การแสดงโขน ชุด “จองถนน”

๑๖.๓๐ น. การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง รอบแรก

๑๗.๐๐ น. การแสดงแฟชั่นโชว์ “ไทยเท่”

๑๗.๓๐ น. การแสดงเพลงเรือ

๑๗.๕๐ น. การแข่งขันส้มตำลีลา

๑๘.๓๐ น. การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง รอบสอง

๑๙.๐๐ น. นางนพมาศ : งามอย่างไทย

๑๙.๑๕ น. การประกาศผลและมอบรางวัล

- วิ่งผลัดเดินกะลาและมวยตับจาก

- ส้มตำลีลา

- การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง

๑๙.๓๐ น. รำวงลอยกระทงและร่วมกันลอยกระทง

( นางนพมาศเชิญประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมลอยกระทง )

๑๙.๓๕ น. การแสดงดนตรีลูกทุ่งและรำวงย้อนยุค

๒๐.๐๐ น. ปิดงาน

..............................................

หมายเหตุ : ออกร้านจำหน่ายสินค้า “ไทยเท่” ตั้งแต่วันที่ ๒๖ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

 

You are here: Home ประชาสัมพันธ์ สืบสานงานศิลป์ "งานลอยกระทง"