กำหนดการสอบคัดเลือกทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กำหนดการสอบคัดเลือกทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

เปิดรับสมัคร บัดนี้ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ สถานที่ กองส่งเสริมการรับนักศึกษา

สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ สถานที่ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผ่าน http://department.utcc.ac.th/thaiculture/ และ โทรศัพท์ ๐๒-๖๙๗-๖๙๔๑

You are here: Home ประชาสัมพันธ์ กำหนดการสอบคัดเลือกทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓