โครงการสหกิจศึกษา 

126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขต ดินแดง กทม. 10400 

Email: coop_utcc@hotmail.co.th 

Phone: 02-697-6898, 02-697-6339

Fax: 02-6923053 

คุณศศิธร สุขประเสริฐ  
ตำแหน่ง     นักวิชาการ
เบอร์ติดต่อ    02-697-6339
โทรสาร   02-692-3053 
คุณวัลลภ อิ่มสุวรรณ  
ตำแหน่ง     นักวิชาการ
เบอร์ติดต่อ    02-697-6898
โทรสาร   02-692-3053 
คุณสุภาณี อยู่สมบูรณ์ 
ตำแหน่ง     เจ้าหน้าที่โครงการสหกิจศึกษา
เบอร์ติดต่อ    02-697-6339  
โทรสาร   02-692-3053 
คุณอรวรรณ สุดสาลี 
ตำแหน่ง     เจ้าหน้าที่โครงการสหกิจศึกษา
เบอร์ติดต่อ    02-697-6898  
โทรสาร   02-692-3053
คุณวริศรา  ตั้งกิจลดาวัลย์
ตำแหน่ง     เจ้าหน้าที่โครงการสหกิจศึกษา
เบอร์ติดต่อ    02-697-6898 
โทรสาร   02-692-3053
10_map01_image.jpg

รหัสความปลอดภัย

Reload Image