ข่าว / กิจกรรม    ››   ข่าวประชาสัมพันธ์

Advanced Contact Center Company Limited เปิดรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา

ผู้แทน Advanced Contact Center Company Limited ขอเข้ามาชี้แจงลักษณะงานที่จะเปิดรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา

อ่านทั้งหมด...

1  |  2