ข่าว / กิจกรรม    ››   ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสหกิจศึกษา ม.หอการค้าไทย คว้ารางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ

วันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 10 "หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน" ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562

อ่านทั้งหมด...