ข่าว / กิจกรรม    ››   ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการการอบรมการจัดบอร์ดนิทรรศการสหกิจศึกษา และฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการจัดสัมมนาสหกิจศึกษา 2/2560

กำหนดการการอบรมการจัดบอร์ดนิทรรศการสหกิจศึกษา และฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการจัดสัมมนาสหกิจศึกษา ภาคปลาย / 2560 วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2

อ่านทั้งหมด...