ข่าว / กิจกรรม    ››   ข่าวสารและกิจกรรม

Advanced Contact Center Company Limited เปิดรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา

ผู้แทนจาก Advanced Contact Center Company Limited ขอเข้ามาชี้แจงลักษณะงานที่จะเปิดรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมี ผศ.ดร.เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และทีมสหกิจศึกษาร่วมรับฟัง ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 10 ชั้น 6