กิจกรรมด้านวัฒนธรรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เครื่องหอมและการแต่งกายไทย" ให้กับนักศึกษาอินเดีย

indianpage

ภาพถ่ายผลสัมฤทธิ์การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเครื่องหอมและการแต่งกายไทยให้กับนักศึกษาอินเดีย เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และห้องStudioถ่ายภาพ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน ซึ่งจัดการอบรมโดยงานวัฒนธรรมศึกษา กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรมการแต่งกายให้แก่นักศึกษาอินเดีย และได้มีโอกาสเรียนรู้การทำเครื่องหอมของไทย อันจะนำไปสู่การเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในความคล้ายคลึง และแตกต่างของวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดีย

You are here: Home กิจกรรม กิจกรรมด้านวัฒนธรรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เครื่องหอมและการแต่งกายไทย" ให้กับนักศึกษาอินเดีย