การแสดงประชาสัมพันธ์งานเทศน์มหาชาติ

36988100 10157740935067178 5431503826790121472 n

 

         เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีขอความเคราะห์การแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกอนันต์อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชาติและพสกนิกรชาวไทย 

        ในการนี้กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้จัดการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติประจำกัณฑ์สักกบรรพ กล่าวถึงพระอินทร์เกรงว่าจะมีผู้มาขอพระนางมัทรีไปอีก จักไม่มีผู้ปรนนิบัติพระเวสสันดร พระโพธิญาณจักเป็นอันตราย จึงได้แปลงเป็นพราหมณ์ชรา ลงมาขอพระนางมัทรี เมื่อได้แล้วก็ไม่เอาไป กลับถวายคืนแก่พระเวสสันดร โดยห้ามประทานนางแก่ผู้ใดอีก พร้อมทั้งประสาทพร ๘ ประการ ให้แก่พระเวสสันดร แล้วจึงเสด็จกลับสู่สวรรค์ ในบริเวณชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิธี 

You are here: Home ประชาสัมพันธ์ การแสดงประชาสัมพันธ์งานเทศน์มหาชาติ