ผศ.บัวผัน สุพรรณยศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเยาวชนภาษาไทย

37319460 1845983605493194 2542014748195553280 n

 

        เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวผัน  สุพรรณยศ หัวหน้ากองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเยาวชนภาษาไทย (ด้านการพูด การอ่าน การเขียน) ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี และเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นกรรมการคัดเลือกเยาวชนภาษาไทย (ด้านการพูด การอ่าน การเขียน) ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี

You are here: Home ประชาสัมพันธ์ ผศ.บัวผัน สุพรรณยศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเยาวชนภาษาไทย