โครงการเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน ได้รับรางวัลโครงการดีเด่น

38425783 2262236207149893 7106311364494229504 n

        โครงการเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน โดยกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้เข้าร่วมรับโล่ เงินรางวัล และจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานโครงการเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน ในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

You are here: Home ประชาสัมพันธ์ โครงการเพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน ได้รับรางวัลโครงการดีเด่น