หุ่นกระบอกน้ำ (Water Puppet)

Hanoi water puppets

หุ่นกระบอกน้ำ (Water Puppet) 

เป็นการละเล่นพื้นบ้านโบราณของชาวเวียดนาม มีถิ่นกำเนิดบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ฉากเป็นซุ้มที่ตกแต่งเป็นสถาปัตยกรรมเวียดนาม ทำด้วยไม้ไผ่เป็นผืนมู่ลี่กางไว้เรี่ยผิวน้ำ มีหลีบหัวท้ายและกลางให้ตัวหุ่นลอดออกมาโลดแล่น การแสดงแบ่งเป็นชุดๆ เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต การทำมาหากิน ศิลปะการละเล่นพื้นบ้านของชาวเวียดนาม

 ข้อมูลจาก : familyweekend

You are here: Home อาเซียนศึกษา หุ่นกระบอกน้ำ (Water Puppet)