โขน (Khon)

khon-1024x786

        โขน (Khon) เป็นนาฏศิลป์ไทยชั้นสูง แสดงเรื่องราวจากบทละครเรื่องรามเกียรติ์ (Ramakien) ที่คัดมาเป็นตอนๆ โดยผู้ที่แสดงบทบาทเทวดา นางฟ้า ทั้งฝ่ายธรรมะและอธรรมสวมหน้ากากที่เรียกว่า หัวโขน มีสีและลักษณะแตกต่างกันไป เป็นการแสดงที่ไม่มีบทพูดสื่อสาร แต่มีคณะพากย์อยู่ด้านข้างเวทีทำหน้าที่บรรยายเนื้อหาและการดำเนินเรื่องประกอบกับวงปี่พาทย์