โครงการสหกิจศึกษา 

126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขต ดินแดง กทม. 10400 

Email:  [email protected] 

Phone: 02-697-6338, 02-697-6339

 

คุณศศิธร สุขประเสริฐ  
ตำแหน่ง     นักวิชาการ
เบอร์ติดต่อ    02-697-6339
โทรสาร   02-692-3053 
คุณวัลลภ อิ่มสุวรรณ  
ตำแหน่ง     นักวิชาการ
เบอร์ติดต่อ    02-697-6338
โทรสาร   02-692-3053 
คุณณวัสน์ โรจน์ชนะนนท์
ตำแหน่ง     นักวิชาการ
เบอร์ติดต่อ    02-697-6339  
โทรสาร   02-692-3053
คุณวริศรา  ตั้งกิจลดาวัลย์
ตำแหน่ง     เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา
เบอร์ติดต่อ    02-697-6338 
โทรสาร   02-692-3053
10_map01_image.jpg

รหัสความปลอดภัย

Reload Image