UTCC Student fitness Center
อาคาร 20 ชั้น 3

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติเป็นประธานในวันฤกษ์งามดี วันที่ 9 เดือน 9 เวลา 9.09 น. เปิดศูนย์ฟิตเนสแห่งใหม่ ( อาคาร 20 ชั้น 3 ) และ true space ( อาคาร 20 ชั้น 1 – 2 ) ซึ่งท่านอธิการบ ดี ต้องการให้นักศึกษาได้มีสถานที่พักผ่อนและพบปะพูดคุยมากขึ้น

>> true space <<
>> UTCC Student fitness Center <<

:: โซนให้บริการ
- true space ชั้น 1 - 2 พื้นที่ทำงานสมัยใหม่ สำหรับคนยุคใหม่ ในรูปแบบสมาชิก ราคาเบาๆ
- UTCC Student fitness Center ชั้น 3 - 4 โซนออกกำลังกายและกายบริหาร
>> ผังเครื่องเล่นชั้น 3 <<
>>ผังเครื่องเล่นชั้น 4 <<
:: ข้อปฏิบัติการเข้าใช้ศูนย์ฟิตเนส อาคาร 20 ชั้น 3 และ 4
- เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ( ปัจจุบัน )
- ค่าใช้บริการคนละ 20 บาท
- การเปิดให้บริการ
     เวลาให้บริการ (ช่วงปกติ) วันจันทร์ - วันเสาร์ 08.00-23.00 น. วันอาทิตย์ 09.00 - 18.00 น.
     เวลาให้บริการ (ช่วงสอบ) วันจันทร์ - วันเสาร์ 10.00-22.00 น. วันอาทิตย์ 09.00 - 18.00 น.
          ปิดบริการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ
- ผู้ใช้จะต้องแสดงบัตรนักศึกษาต่อเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ฯ ทุกครั้ง