UTCC Student fitness Center
อาคาร 20 ชั้น 3

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติเป็นประธานในวันฤกษ์งามดี วันที่ 9 เดือน 9 เวลา 9.09 น. เปิดศูนย์ฟิตเนสแห่งใหม่ ( อาคาร 20 ชั้น 3 ) และ Entrepreneur Student Lounge ( อาคาร 20 ชั้น 1 – 2 ) ซึ่งท่านอธิการบ ดี ต้องการให้นักศึกษาได้มีสถานที่พักผ่อนและพบปะพูดคุยมากขึ้น โดยภายในมีร้านจำหน่ายกาแฟและขนมเค้กต่างๆ ของนักศึกษาในโครงการ EGG project โดยมี ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ KPN Green Energy Solution Co., Ltd. เป็นผู้สนับสนุนเงินให้แก่นักศึกษาในการเปิดร้านเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งนักศึกษาที่จะเข้าไปใน Student Lounge ก็สามารถอุดหนุนเพื่อนๆ และเข้าไปนั่งใน Student Lounge ได้เลย ณ อาคาร 20 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557

>> Entrepreneur Student Lounge <<
>> UTCC Student fitness Center <<

:: โซนให้บริการ
- Entrepreneur Student Lounge ชั้น 1 - 2 จำหน่ายกาแฟและขนมเค้กจากโครงการนักศึกษา EGG project
- UTCC Student fitness Center ชั้น 3 - 4 โซนออกกำลังกายและกายบริหาร
>> ผังเครื่องเล่นชั้น 3 <<
>>ผังเครื่องเล่นชั้น 4 <<
:: ข้อปฏิบัติการเข้าใช้ศูนย์ฟิตเนส อาคาร 20 ชั้น 3
- เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ( ปัจจุบัน )
- ค่าใช้บริการคนละ 20 บาท
- เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 07.00-24.00 น. (โปรดตรวจสอบอีกครั้งตามปฏิทิน)
- ผู้ใช้จะต้องแสดงบัตรนักศึกษาต่อเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ฯ ทุกครั้ง
:: ปฏิทินการให้บริการ UTCC Student fitness Center
PC โปรดใช้เม้าส์คลิกที่รูปภาพเพื่อขยายภาพ
Smartphone โปรดใช้นิ้วสัมผัสที่รูป
เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561