:: Event ::
:: Picture ::
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

ราชมงคลธัญบุรีเกมส์
ระหว่างวันที่ 22 - 31 ม.ค. 2561
"นวัตกรรมสร้างสรรค์
สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัย"
มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ
และนันทนาการ
ในสถาบันอุดมศึกษา
ระดับภาค
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 17 พ.ย. 2560
ณ สวนวชิร้บญจทัศ (สวนรถไฟ)
>> คู่มือนักศึก <<
ประจำปีการศึกษา 2559
โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา
>> การแต่งกาย <<
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ชุดนักศึกษาชาย
ชุดนักศึกษาหญิง
Thailand 100.0% Thailand

Total:
 
1  Country

32473
Today: 1
This Week: 1
This Month: 314
No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.