ลานเด็กหอ


UTCC Student Activity Field

   รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี เปิดลานเด็กหอ UTCC Student Activity Filed โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีสถานที่ออกกำลังกายและทำกิจกรรมที่เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมและออกกำลังกายไว้ด้านหลังมหาวิทยาลัยฯ บนเนื้อที่ 3 ไร่

:: พื้นที่ให้บริการ
   1. สนามฟุตซอลหญ้าเทียม ฟรี! (ติดต่อจองใช้สนามได้ที่ กองการกีฬา 02-6976931)
   2. สนามฟุตซอล พื้นปูน
   3. สนามแบดมินตัน 4 คอร์ท
   4. ลานกิจกรรมและตู้ชมรม
   5. ห้องอาบน้ำพร้อมสุขา

สนามฟุตซอลหญ้าเทียม บริการฟรีสำหรับเด็กหัวการค้า
คอร์ทแบดมินตัน
สนามฟุตซอล พื้นปูน
ลานกิจกรรม

:: แนวปฏิบัติการใช้สนามกีฬาและลานกิจกรรม
   1. สนามกีฬาและลานกิจกรรม อนุญาตให้เฉพาะนักศึกษา มกค. เท่านั้น และต้องแสดงบัตรนักศึกษาทุกครั้ง ในการใช้บริการ
   2. สนามเปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00-21.30 น. (โปรดตรวจสอบอีกครั้ง)
   3. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในพื้นที่
   4. ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, สิ่งเสพติด, เล่นการพนัน และพกพาอาวุธ เข้ามาในพื้นที่
   5. นักศึกษา ไม่ควรนำทรัพย์สินมีค่ามาภายในบริเวณสนามกีฬาและลานกิจกรรม เพราะอาจเกิดการสูญหายได้