เตรียมตัวสอบด้วย iPad

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข้อแนะนำในการสอบด้วย iPad

ในการสอบรายวิชาที่สอบด้วย iPad มีข้อแนะนำ ดังนี้
1. นักศึกษาสามารถเข้าห้องสอบได้ก่อน 30 นาทีเพื่อจัดการตั้งค่า wifi ของ iPad

2. ศึกษาข้อปฏิบัติและข้อแนะนำในการสอบด้วย iPad จากคลิปและไฟล์ที่ปรากฎบนลิงก์ในหน้าเว็บ http://department.utcc.ac.th/academic-division/exam-with-ipad/ หรือ จากระบบบริการการศึกษา

3. เมื่อเข้าห้องสอบให้นักศึกษา ดำเนินการ

   3.1 ปิดสัญญาณ wifi และปิดสวิทซ์ของมือถือ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ iPad มิฉะนั้นนักศึกษาอาจเกิดปัญหาในการเข้าระบบการสอบ

   3.2 ให้นักศึกษาเปิด iPad เข้า Setting แล้วเลือก UTCC-mobile แล้วกด Forget this Network จากนั้นกดเข้า wifi อีกครั้งแล้วเลือก UTCC-mobile อีกครั้ง (เพื่อให้ iPad เข้า wifi ผ่าน Access Point ในห้องสอบ)

4. กรณีมี คำสั่ง ตาราง สูตร หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้คุมสอบจะแจกให้นักศึกษาก่อนเริ่มสอบ

5. การเข้าสู่ข้อสอบของนักศึกษา มีรูปแบบ ดังนี้

5.1 เครื่องของนักศึกษา จะถูก lock หน้าจอ หลังจากเปิดเครื่องและ wifi จะเหลือ App เพียง 2-3 App (ให้รอสักครู่หลังเปิด จนเครื่อง lock หน้าจอ กรณีไม่ lock ให้ขออนุญาตผู้คุมสอบ เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ที่บริเวณโถง)

5.2 ให้เปิดกล้องสแกน QR Code จากผู้คุมสอบ หรือ เปิด Safari แล้วพิมพ์ Short URL บนกระดานที่ผู้คุมสอบเขียนไว้ให้ เพื่อเข้าสู่ข้อสอบ

5.3 จากนั้นจะเข้าสู่ข้อสอบ โดยนักศึกษาจะเข้าสู่หน้า log in ของ Microsoft 365 ให้ใส่ Username และ Password เมื่อถึงเวลาสอบ (หากเข้าก่อน ข้อสอบจะยังไม่ขึ้น ต้องเข้าใหม่อีกครั้งเมื่อถึงเวลา)

** ให้ Sign in เข้าข้อสอบด้วย UTCC E-mail เท่านั้น

     ** Username = รหัสนักศึกษา@live4.utcc.ac.th

     ** Password = Id ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

     ** ก่อนวันสอบให้ทดลอง Sign in เข้า utcc email ที่ https://login.microsoftonline.com/

     หากเข้า E-mail ไม่ได้ให้ติดต่อสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ดังนี้

6. วิธีการทำข้อสอบ

   ทำข้อสอบได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น
     ** ระหว่างการทำข้อสอบ จะมีรูปภาพในบางข้อ ให้รอการโหลดรูปภาพในข้อสอบ จนรูปภาพขึ้นเรียบร้อย จึงทำข้อสอบได้
     ** หลังจากทำข้อสอบครบแต่ละหน้าแล้วนักศึกษาสามารถคลิก “Next” เพื่อไปยังข้อสอบในหน้าถัดไป หากต้องการแก้ไขให้คลิก “Back”
     ** เมื่อถึงหน้าสุดท้าย ให้คลิก “Submit” เพื่อส่งข้อสอบ (ควรคลิก “Submit” ก่อนหมดเวลาสอบ มิฉะนั้นผลการสอบจะไม่ได้รับการบันทึก)

     ** หลังการกดส่งข้อสอบแล้ว ท่านจะได้รับข้อความ  “ส่งคำตอบเรียบร้อยแล้ว หรือ Your response was submitted” ให้นำหน้าที่มีข้อความดังกล่าว ให้อนุกรรมการคุมสอบตรวจก่อนออกจากห้องสอบ

     ** ระหว่างการทำข้อสอบ หากหลุดออกจากหน้าข้อสอบ หรือเผลอปิดหน้าข้อสอบไป หรือเนตหลุด ให้นักศึกษาเข้าลิงก์ข้อสอบอีกครั้ง ข้อสอบจะยังคงอยู่ รวมทั้งคำตอบที่ทำไปแล้วจะยังอยู่ ให้ทำข้อสอบต่อได้ (หากยังอยู่ในช่วงเวลาทำข้อสอบ) แต่ให้ระวังข้อสอบจะเรียงลำดับไม่เหมือนเดิม ดังนั้นนักศึกษาต้องตรวจสอบว่าได้ทำครบทุกข้อแล้วก่อนกดส่งหรือ submit

7. กรณีเครื่องของนักศึกษา แบตเตอรีเสื่อม ให้ขออนุญาตผู้คุมสอบ เพื่อชาร์ต Power bank ในห้องสอบได้

8. ระหว่างการสอบ เมื่อเข้าสู่ข้อสอบแล้ว ห้ามนำ iPad ออกจากห้องสอบเด็ดขาด ยกเว้นกรณีมีปัญหา ให้แจ้งผู้คุมสอบ เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ที่โถงของชั้นที่สอบ (ให้ถือว่า iPad เป็นเสมือนข้อสอบ)

9. หากนักศึกษามิได้นำเครื่อง iPad มา หรือมีเหตุฉุกเฉินไม่สามารถใช้เครื่องในการสอบได้ ให้ติดต่อยืมเครื่องได้ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 21

ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้