ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์"

สรุปผลงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์"
ระหว่างวันที่ 5-25 มีนาคม 2565
กองการกีฬา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1. นางสาวศุภาพิชญ์ ศิลป์ประกอบ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4
ลงแข่งขันในนามจังหวัดนนทบุรี ได้รับรางวัล
- เหรียญทอง กีฬาแบดมินตัน - คู่ผสม
- เหรียญเงิน กีฬาแบดมินตัน - ทีมหญิง
- เหรียญทองแดง กีฬาแบดมินตัน - หญิงคู่
2. นายทัศนาถ ตู้จินดา นักศึกษาคณะบัญชี ชั้นปีที่ 4
ลงแข่งขันในนามจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับรางวัล
- เหรียญทอง กีฬาบาสเกตบอล - ทีมชาย 3x3
3. นางสาวธนิสา เกษสุวรรณ์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4
ลงแข่งขันในนามจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัล
- เหรียญเงิน กีฬายูยิตสู ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - หญิง
4. นางสาวพรณิชา สุวัฒโนดม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2
ลงแข่งขันในนามจังหวัดนครราชสิมา ได้รับรางวัล
- เหรียญทองแดง กีฬาแบดมินตัน - คู่ผสม
- เหรียญทองแดง กีฬาแบดมินตัน - ทีมหญิง
5. นายอาณัติ พ่วงลา นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2
ลงแข่งขันในนามจังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัล
- เหรียญทองแดง กีฬาบาสเกตบอล - ทีมชาย 3x3
และขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
1. นายทศพิธ ลังสุ่ย เจ้าหน้าที่วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมบาสเกตบอล
ลงแข่งขันในนามจังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัล
- เหรียญทองแดง กีฬาบาสเกตบอล - ทีมชาย 3x3