เปิดให้บริการห้อง CO-WORKING SPACE อาคาร 3 ชั้น 2

เปิดให้บริการห้อง
CO-WORKING SPACE อาคาร 3 ชั้น 2

เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น.
หากต้องการใช้ห้องประชุม สามารถจองได้ในระบบ QR Code
หรือที่ลิงค์
https://department.utcc.ac.th/stdact/

จองได้ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
มานั่งเล่น มาอ่านหนังสือ คิดสะว่าอยู่บ้าน

ปล.โปรดรักษาความสะอาดนะ
และดื่มน้ำวันละ 8 ชม. นอนวันละ 8 แก้ว